Ana Radojević GlibetićAna Radojević Glibetić |

Вода из водоводног система у Јунковцу и даље није за пиће

Вода из  водоводног система у Јунковцу и даље није за пиће, већ само за санитарно-хигијенске потребе, а обезбеђене су цистерне за снабдевање пијаћом водом. На основу одобрења лабораторије и санитарне инспекције, бунари изворишта у Јунковцу, који су средином јуна поплављени, јуче су преусмерени у систем за прераду воде за пиће на постројење Јунковац како би се повећао капацитет.

Редовно се анализира квалитет воде и јавност ће благовремено бити обавештена о резултатима и о томе када ће вода моћи да се користи за пиће, саопштено је из РБ Колубара.